Ruwvoer voor koeien

De (melk)veehouderij in Nederland staat voor grote uitdagingen. Dankzij onze eigen veehouderijachtergrond kent Van Ansem Derks Fourage deze uitdagingen en staan wij graag naast de ondernemers in deze sector. Goed ruwvoer en (box)strooisel staat aan de basis van het saldo na de (melk)afrekening. Door scherp te blijven rekenen aan de kostprijs en tevens de kwaliteit niet uit het oog te verliezen, levert Van Ansem Derks Fourage een bijdrage aan dit goede saldo.

Ruwvoer assortiment

Voor onze klanten bemiddelen wij ook in de aankoop van maïs- en graskuilen of melkveegeschikt voer in balen. Ons ruwvoerassortiment voor de melkveehouderij bestaat uit de volgende producten:

 • Weidehooi
 • Graszaadhooi
 • Kuilgras in balen
 • Kuilgras los gestort
 • Gerstestro

Strooisels voor melkvee

Naast traditionele boxstrooisels (zaagsel) denken wij tevens aan nieuwe alternatieven zoals gemalen vlas. Gemalen vlas heeft een prijstechnisch voordeel ten opzichte van zaagsel en is bovendien een basisch product. Hierdoor verzuurt het niet én is het bijmengen van andere producten als kalk niet nodig! Bovendien is gemalen vlas volledig afbreekbaar, waardoor het zonder problemen door de roosters in de mestput kan verdwijnen.

Aanbod strooisels

Ons assortiment strooisels voor de melkveehouderij bestaat uit de volgende producten:

 • Tarwestro (gesneden en ongesneden)
 • Gerstestro (gesneden en ongesneden)
 • Koolzaadstro
 • Vlas los gestort
 • Vlas balen 18 kg
 • Gemalen vlas los gestort
 • Gemalenvlasbalen ca. 18 kg
 • Zaagsel los gestort
 • Zaagselbalen ca. 18 kg

Van Ansem Derks Fourage

Groot in kleine balen

Tegenwoordig zijn de vroegere traditionele handzame kleine pakjes hooi en stro steeds meer verdreven door grote efficiënte balen van 400 kg. Ook bij Van Ansem Derks Fourage wordt een groot deel van het stro en ruwvoer in deze grote efficiënte balen verpakt.

Toch zijn wij de traditionele pakjes van 20 kg niet vergeten. Niet iedere melkveehouderij heeft tenslotte de beschikking over materieel om de grote balen van 400 kg te hanteren. Juist voor hen zijn de pakjes van 20 kg handig, doordat deze gemakkelijk door één persoon en zonder machines gehanteerd kunnen worden. Door continu te blijven investeren in deze markt en het productieproces hiervan zoveel mogelijk te mechaniseren, is Van Ansem Derks Fourage bij uitstek het adres voor kleine balen!

Doordat wij niet enkel focussen op kostprijs, maar juíst op kwaliteit van ons aanbod, kan Van Ansem Derks Fourage reeds vele melkveehouderijen klanten tot haar klantenkring rekenen.